Hackerrank – Plus Minus

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Po načítaní prvkov poľa som našiel iba také prvky, ktoré spĺňajú 3 podmienky a rozdelil ich do skupín: – čísla väčšia ako 0 – čísla menšie ako 0 – čísla rovné 0 Pre všetky skupiny som zistil ich počet a vydeliť množstvom všetkých prvkov. Vytvoril […]

Hackerrank – Pascal’s Triangle

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Vytovril som rekurzívnu funkciu pre výpočet faktoriálu –     . Potom vytvor všetky kombinácie medzi riadkami a stĺpcami. Pre vstupné číslo 4 výstup vyzerá nasledovne:

Potom aplikuj funkciu pre pascalov trojuholník     Vytvoril som riešenie v programovacom jazyku Scala: Riešenie je dostupné […]

Hackerrank – Solve me first & second

Obsahujem riešenia obidvoch úvodných problémov na Hackerrank – Solve me first, Solve me second. Stačí si len vybrať programovací jazyk a odovzdať riešenie, všetko ostané je pre nás vytvorené. Obidve riešenia: Solve me first Solve me second Taktiež dostupné tu a tu. Solve me first Scala

Java

Javascript

Ruby

Solve me […]

Hackerrank – A Very Big Sum

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Načítaj čísla zo štandardného vstupu a potom ich spočítaj. Rovnaký princíp ako Simple Array Sum, ale s rozdielom, že je potrebné použiť väčsí dátový typ ako 32-bitový integer, ak programovaní jazyk štandardne nepodporuje automatickú konverziu na viacbitový integer. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: […]

Hackerrank – Extra Long Factorials

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Nutné vypočítať faktoriál. Dať si pozor, či programovací jazyk podporuje veľké čísla. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch Scala Java Ruby Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Java

Ruby

Hackerrank – Library Fine

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Načítaj vstupy a vyparsuj z nich dátumy. Urob rozdiely medzi zadaným rokom a očakávaným rokom vrátenia. Podobne pre mesiac a deň. Porovnaj hodnoty a vypočítaj poplatok: – ak je rozdiel rokov väčší ako 0, poplatok je 10000 – ak je rozdiel rokov rovný 0 a […]

Hackerrank – Time Conversion

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie hours časť zadaného času od pozície 0 po pozíciu prvého výskytu ‚:‘ minutes časť zadaného času od pozície prvého výskytu znaku ‚:‘ + 1 po pozíciu posledného výskytu znaku ‚:‘ seconds časť zadaného času od pozície posledého výskytu znaku ‚:‘ + 1 po koniec vstupu […]