Hackerrank – Print the elements of a linked list

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie

Riešenie tiež dostupné na mojom GitHub profile.