Hackerrank – Making Anagrams

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Najprv som si našiel všetky spoločné znaky v obidvoch reťazcoch. Určil som si ich počet. Výsledok dostanem ak odpočítam dĺžku reťazca1 a počet spoločných, odpočítam dĺžku reťazca2 a počet spoločných, nakoniec spočítam rozdiely. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript […]

Hackerrank – Counting Sort 1

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Pozri implementáciu Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Java

Javascript

Hackerrank – Separate the Numbers

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Pre každé číslo robím nasledujúci postup: Príklad pre 1234 Určím si počiatok skúmania. Začnem prvým jednociferným číslom od začiatku: 1 a skúmam zvyšok reťazca. Ten bude 234. Ďalej skúmam každú číslicu väčšiu ako 1 vo zvyšku reťazca 234. Druhá číslica väčšia ako 1 […]

Hackerrank – Two Characters

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Najprv si nájdem všetky unikátne znaky Robim pre všetky možné dvojice z unikátnych znakov vymažem si zaradom všetky ostatné znaky, okrem aktuálnej dvojice zistím, či je skúmaná dvojica znakov striedavo usporiadaná vo vymazanom reťazci ak áno, určím jej dĺžku Zo všetkých takých dĺžok […]

Hackerrank – Counting Valleys

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Skúmam každý krok a počítam si, na akej úrovni od mora som (level). Ak je D, odčítam 1, ak je U, pripočítam 1. Ak som v stave, že level = 0 a aktuálny krok bol U, zvýšim počet údolí. Vytvoril som riešenie v […]

Hackerrank – Cats and a Mouse

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Mačky aj myš sa pohybujú rovnakou rýchlosťou skoku (Predpokladajme, že to je 1 na osi x) určíme si ako sú od seba vzdalené – (mačka A, myš), (mačka B, myš)         kde     ,     ,     […]

Hackerrank – Breaking the Records

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Pozrieť implementáciu. Postup je daný v zadaní Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Java

Javascript

Hackerrank – Birthday Chocolate

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Pozrieť implementáciu. Postup je daný v zadaní Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Java

Javascript

Hackerrank – Picking Numbers

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Usporiadal som si pole išiel som od 1. prvku (index 0) a posúval som druhý smerník po vyšších indexoch, kým som nenašiel rozdiel väčší ako 1. Vypočítal som počet prvkov medzi indexom i a j. Potom som zvýšil index i a opakoval postup. […]

Hackerrank – Migratory Birds

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Pozrieť implementáciu. Postup je daný v zadaní Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Java

Javascript