Hackerrank – Simple Array Sum

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Je to jeden zo zahrievacích problémov, tzn. že riešenie je veľmi jednoduché. Je potrebné načítať všetky čísla na štandardnom vstupe n-krát, potom ich spočítať. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java JavaScript Ruby Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala […]