Hackerrank – Pascal’s Triangle

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Vytovril som rekurzívnu funkciu pre výpočet faktoriálu –

    \[fact\]

.
Potom vytvor všetky kombinácie medzi riadkami a stĺpcami. Pre vstupné číslo 4 výstup vyzerá nasledovne:

Potom aplikuj funkciu pre pascalov trojuholník

    \[\frac{fact(row)}{fact(column) \times fact(row - column)}\]

Vytvoril som riešenie v programovacom jazyku Scala:
Riešenie je dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala