Hackerrank – Maximizing XOR

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Vytvor dvojice pre všetky čísla v intervale [l, r]. Urob medzi nimi operáciu XOR a vyber maximum. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Java JavaScript Scala Ruby Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Java

JavaScript

Scala

Ruby

Hackerrank – Flipping Bits

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Definoval som si najväčšie možné neznamienkové celé číslo v dvojkovej sústave 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111. Pre každé zadané číslo som vykonal operáciu XOR so zadaným maximom a vypísal výsledok. Nie všetky programovacie jazyky podporujú štandardne znamienkové celé čísla. […]