Hackerrank – Evaluating e^x

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie

Riešenie tiež dostupné na mojom GitHub profile.

Hackerrank – Pascal’s Triangle

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Vytovril som rekurzívnu funkciu pre výpočet faktoriálu –     . Potom vytvor všetky kombinácie medzi riadkami a stĺpcami. Pre vstupné číslo 4 výstup vyzerá nasledovne:

Potom aplikuj funkciu pre pascalov trojuholník     Vytvoril som riešenie v programovacom jazyku Scala: Riešenie je dostupné […]

Hackerrank – Extra Long Factorials

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Nutné vypočítať faktoriál. Dať si pozor, či programovací jazyk podporuje veľké čísla. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch Scala Java Ruby Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Java

Ruby