Hackerrank – A Very Big Sum

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Načítaj čísla zo štandardného vstupu a potom ich spočítaj.

Rovnaký princíp ako Simple Array Sum, ale s rozdielom, že je potrebné použiť väčsí dátový typ ako 32-bitový integer, ak programovaní jazyk štandardne nepodporuje automatickú konverziu na viacbitový integer.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Java

JavaScript

Ruby