Rekurzia v jazyku Šaral

Rekurzia Rekurzia sa v informatike označuje funkcia, ktorá vo svojom tele volá samú seba. Volanie funkcie je vždy podmienené, aby bolo zaručené, že výpočet skončí. Šaral ako správny problémovo-orientovaný jazyk podporuje písanie rekurzívnych procedúr a funkcií. Špecifiká rekurzívnej funkcie jazyka Šaral Rekurzia funkcie v Šarale je trochu iná ako v ostatných programovacích jazykoch. Lebo podľa […]