Šaral 2.0 – špecifikácia jazyka

ŠARAL 2.0 – Šariš Algoritmik Lengvidž 2.0 – špecifikácia jazyka Poznámka: Príspevok je len prepis pôvodného dokumentu špecifikácia. Môj návrh vychádza z jazyka Šaral, ktorého prezentáciu v &guot;populárno-vedeckej" forme je možné nájsť napr. na http://www.trsek.com/sr/clanky/saral (odporúčam vypočuť si zvukovú nahrávku dostupnú v spodnej časti stránky). Platné identifikátory sú postupnosti malých a veľkých písmen, číslic a […]