Hackerrank – Game of Thrones – I

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Podmienky pre zistenie palindrómu: ak je dĺžka reťazca párna, potom sa musí každý znak vyskytovať v reťazci párny počet krát ak je dĺžka reťazca nepárne číslo, potom musí byť výskyt iba jedného znaku nepárny počet krát, ostatné sa musia vyskytovať párny počet krát Vytvoril som […]