Hackerrank – String Compression

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Pozrieť implementáciu. Postup je daný v zadaní. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank – Sherlock and Anagrams

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie To čo je v zadaní. skúmať každé dvojice, ktoré sú anagramy a určiť ich počet. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Java Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Java

Hackerrank – ACM ICPC Team

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Urobím všetky možné si dvojice hráčov, že skombinujem každého hráča s každým a zistím koľko tém spoločne ovládajú. Témy sú zadané binárne. Použijem operáciu OR na binárnych číslach – Stačí, ak jeden vie tému a budú vedieť v súťaži. Zistím tímy, ktoré majú […]

Hackerrank – Weighted Uniform Strings

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Nájdem si zoznam všetkých podreťazcov, ktoré obsahujú za sebou idúce znaky. Keď mám ich zoznam, vytvorím si všetky možné váhy podľa zadania. Tzn, že každý podreťazec si rozdelím na n častí, kde n je dĺžka podreťazca. Takto získam všetky možné váhy v celom […]

Hackerrank – Birthday Cake Candles

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Nájdeme si najvyššiu sviečku. Určíme počet takých sviečok. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Java

Javascript

Hackerrank – Taum and B’day

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Ako je napísané v zadaní. Porovnať, či je výhodnejšie kúpiť darčeky v cenách, aké sú zadané, alebo cena za vymenenie farby darčeku. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

[…]

Hackerrank – Sequence Equation

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Mám zadaný počet čísel n Robím pre všetky čísla od 1 po n Nájdem ich index v prvkoch na druhom riadku Potom nájdem index indexu v prvkoch na druhom riadku Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Všetky riešenia sú […]

Hackerrank – Priyanka and Toys

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Java

Javascript ‚use strict‘; const processData = input => { const lines = input.split(‚\n‘); const n = parseInt(lines[0]); const weights = […]

Hackerrank – Consecutive Subsequences

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie http://stackoverflow.com/questions/24518682/count-subsequences-divisible-by-k Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Java Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Java