Tschingt

Tschingt

Knižnica na prekombinovanie čísla 5.
Inšpirované knižnicou five.js a reimplementovanie z Javascriptu do jazyka Scala.

Tschingt znamená 5 (päť) v retorománskom jazyku.

Oproti implementácii v Javascripte nastali tieto zmeny:

  • slovakian metóda premenovaná na slovak

  • pridaná romansh metóda kvôli pomenovaniu knižnice

Pozri GitHub repozitár pre viac informácií.

Použitie

Build.sbt

Importuj modul

Základy s 5

Pravidlo piatich

Sčítanie

Násobenie

Delenie

Kombinatorika

Všelijaké 5-tky

Kryptografia

5 v iných jazykoch

Číselné sústavy

Kontrola

Filter, Map and Reduce

Novinky

Rotácia

Asynchrónne použitie

Unikód

Meny

Vývoj

Zdrojový kód

Všetka logika sa nachádza v jednom súbore:

Testy

Licencia

MIT