Hackerrank – Cut the sticks

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Pokiaľ nebude pole sticks prázdne vypíš veľkosť poľa usporiadaj pole zober najmenší prvok poľa, ktorý je po usporiadaní na začiatku vytvor nové pole, ktoré bude obsahovať už len väčšie prvky Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java JavaScript Ruby Všetky riešenia […]