Slovenské sviatky

Slovenské sviatky (Slovak public holidays) je ďalší malý projekt, na ktorom pracujem. Je to NPM modul, ktorý dokáže vypočítať slovenské sviatky od roku 1993 do budúcnosti. Modul som implementoval ako čistý Node.js kód bez hocijakých závislostí.

Zdrojový kód je dostupný na GitLabe.
Balíček sa nachádza v NPM registri na stiahnutie.

Použitie

API

Určí, či daný deň (date|object) je sviatok.

parameter

  • date – inštancia Javascript Date objektu
  • object – „holiday“ objekt {year: integer, month: integer: day: integer}


Vráti zoznam všetkých sviatkov pre daný rok (year) chronologicky.

Vráti meno sviatku pre daný date|object, inak null.

parameter

  • date – inštancia Javascript Date objektu
  • object – „holiday“ objekt {year: integer, month: integer: day: integer}
  • locale – iso2 kód jazyka, do ktorého preloží meno sviatku ('sk', 'en','de' podporované)