Hackerrank – Grading Students

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Treba pretransformovať každú známku podľa profesorových pravidiel: – najprv si zistím koľkonásobok 5 je daná známka (n) – ak je deliteľná 5 bezo zvyšku, vôbec ju neupravujem — ak nie je, zaokrúhlim ju: (n + 1) * 5 – zistím najbližší násobok 5 […]

Hackerrank – Between Two Sets

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Vytvorim si pole všetkých pozitívnych čísel, ktoré spĺňajú podmienky úlohy. Bude obsahovať prvky od     do     . Pre všetky tieto prvky zistím, či pre všetky a . Vypíšem počet takých čísel. Počiatočné pole sa dá zmenšiť. Bude obsahovať len čísla […]

Hackerrank – The Hurdle Race

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Je potrebné nájsť najvyššiu prekážku v pretekoch. Ak je väčšia ako k, urobiť ich rozdiel a odstaneme počet nápojov, ktoré stačí vypiť. Inak vypíšeme 0. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Ruby Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom […]

Hackerrank – Mini-Max Sum

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Ak budú prvky usporiadané vzostupne – najmenší súčet bude mať prvých n-1 prvkov – najväčší súčet je medzi poslednými n-1 prvkami Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java JavaScript Ruby Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Java

[…]

Hackerrank – Bon Appétit

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Vypočítame správnu sumu peňazí, ktoré je potrebné zaplatiť – (food_sum – index_of_allergic) / 2. Potom stačí porovnať, či sa vypočítaná suma zhoduje s množstom zadaným pri popise problému. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java JavaScript Ruby Všetky riešenia sú dostupné […]

Hackerrank – Repeated String

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Dĺžka slova opakovaného niekoľkokrát za sebou by prekročila časové limity pre toto zadanie. Musíme si ho nejako zjednodušiť. Máme zadaný reťazec – s. Spočítame výskyt znaku „a“ a označíme si ho ako – c Získaj dĺžku výsledného reťazca (zadané na druhom riadku) – […]

Hackerrank – Viral Advertising

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Použi vzorec zo zadania úlohy. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java JavaScript Ruby Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Java

JavaScript

Scala

Ruby

Hackerrank – Apple and Orange

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Musíme spočítať, koľko jabĺk alebo pomarančov sa nachádza medzi zadanými bodmi na priamke. Použijeme túto rovnicu.     Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java JavaScript Ruby Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Java

JavaScript

Scala […]

Hackerrank – Equalize the Array

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Vytvoríme skupiny čísel, ktoré budú obsahovať rovnaké čísla. Výsledok je veľkosť poľa bez veľkosti najväčšej skupiny. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java JavaScript Ruby Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Java

JavaScript

Scala

Ruby […]

Hackerrank – Sock Merchant

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Vytvoril som množiny ponožiek rovnakej farby. Pre každú množinu som vytvoril počet párov: number_of_socks / 2. Výsledok je celkový počet párov. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java JavaScript Ruby Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Java

[…]