Rekurzia v jazyku Šaral

Rekurzia Rekurzia sa v informatike označuje funkcia, ktorá vo svojom tele volá samú seba. Volanie funkcie je vždy podmienené, aby bolo zaručené, že výpočet skončí. Šaral ako správny problémovo-orientovaný jazyk podporuje písanie rekurzívnych procedúr a funkcií. Špecifiká rekurzívnej funkcie jazyka Šaral Rekurzia funkcie v Šarale je trochu iná ako v ostatných programovacích jazykoch. Lebo podľa […]

Šaral 2.0 – špecifikácia jazyka

ŠARAL 2.0 – Šariš Algoritmik Lengvidž 2.0 – špecifikácia jazyka Poznámka: Príspevok je len prepis pôvodného dokumentu špecifikácia. Môj návrh vychádza z jazyka Šaral, ktorého prezentáciu v &guot;populárno-vedeckej" forme je možné nájsť napr. na http://www.trsek.com/sr/clanky/saral (odporúčam vypočuť si zvukovú nahrávku dostupnú v spodnej časti stránky). Platné identifikátory sú postupnosti malých a veľkých písmen, číslic a […]

Šaral – Šariš Algoritmik Lengvidž – Ako to začalo

Šaral – Ako to začalo Chceme Vas teraz zoznámiť so špicou pokroku a evolúcie v spracovaní informácií.S problémovo orientovamým vedecko-technickým programovacím jazykom Šaral. Už od prvých pokusov šarišsko-americkej firmy IBM tu bola potreba spraviť taký jazyk, ktorému by rozumel ako počítač tak človek. Niekedy v roku 2012 mi kolega v práci spomenul, ako pre človeka […]