Hackerrank – String Compression

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Pozrieť implementáciu. Postup je daný v zadaní. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank – Sequence full of colors

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Implementoval som rekurzívnu funkciu, ktorá berie do úvahy zadané podmienky – pozri jej implementáciu. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank – Jumping Bunnies

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Vypočítaj Najmenší spoločný násobok veľkosti skokov. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank – Super Digit

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Vytvoril som rekurzívnu funkciu, ktorá implementuje zadané podmienky. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank – Functions Or Not?

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Zisti, či pre zadanú hodnota x vráti zadaná funkcia vždy iba jeden výsledok y. Pozri definíciu funkcie. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank – String-o-Permute

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Pre každý zadaný riadok: rozdeľ ho postupne na páry znakov vymeň poriadie znakov v pároch znovu pospájaj všetky znaky zo všetkých párov Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank – String Mingling

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Prechádzaj som cez jeden z reťazcov a spájal som aktuálne prehcádzané znaky. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank – Lambda Calculi – March 2016

Hackerrank Contest Záčastnil som sa ďalšieho kola súťaže v Hackerrank pod názvom Lambda Calculi – March 2016. Súťaž postáva zo 7 príkladov v oblasti funkcionálneho programovania. Vyrriešil som 3 zo 7 príkladov a získal za ne plný počet bodov Functions Or Not? Compute the Perimeter of a Polygon Compute the Area of a Polygon Výsledky […]