Hackerrank – Week of Code 22

Zúčastnil som sa ďalšej programovacej súťaže organizovanej Hackerrank. Volala sa Week of Code 22 od 8.8.2016 9:00 do 15.8.2016. Bola to moja 14. takáto súťaž a bol som úspešný, pretože som získal moju druhú striebornú medailu. Vyriešil som tieto 3 úlohy: Cookie Party Making Polygons Matching Sets Moje konečné umiestnenie bolo 2466/12356 zo všetkých účastníkov. […]

Hackerrank – Lambda Calculi – March 2016

Hackerrank Contest Záčastnil som sa ďalšieho kola súťaže v Hackerrank pod názvom Lambda Calculi – March 2016. Súťaž postáva zo 7 príkladov v oblasti funkcionálneho programovania. Vyrriešil som 3 zo 7 príkladov a získal za ne plný počet bodov Functions Or Not? Compute the Perimeter of a Polygon Compute the Area of a Polygon Výsledky […]

Hackerrank – Ad Infinitum 13 – Math Programming Contest

Zúčastnil som sa ďalšej súťaže organizovanej Hackerrank, ktorá sa konala od 23.10.2015 17:30 SELČ do 25.10.2015 17:30 SELČ. Táto súťaž sa volala Ad Infinitum 13 – Math Programming Contest a bola zamerané na vybrané problémy matematiky. Bola to už moja 12. takáto súťaž. A či som bol úspešný môžte posúdiť sami. Podarilo sa mi vyriešiť […]