Hackerrank – Missing Numbers

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Urči počty výskytov čísel v oboch poliach A a B. Zisti, či sa nachádza každé číslo z B v A a aj jeho výskyt menší. Vtedy je chýbajúce. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Java JavaScript Scala Ruby Všetky riešenia sú dostupné aj na […]