Riešenia Hackerrank

Hackerrank Solutions

Hackerrank je stránka, kde si môžte testovať svoje vedomosti a znalosti z programovania a naučiť sa niečo nové v rôznych oblastiach.

Túto stránku som objavil okolo roku 2014 a odvtedy si namáham svoje mozgové závity pre zábavu. Tu si môžte pozrieť môj profil.

Takmer každé riešenie obsahuje implementácie v 4 programovacích jazykoch – Scala, Javascript, Java a Ruby. Niektoré riešenia, vzhľadom na oblasť, sú v SQL, Bash, alebo obsahujú len čisto textovú odpoveď. Taktiež obsahujú slovný popis riešenia.

Zoznam dodržuje štruktúru Hackerrank. Všetky implementácie je možné nájsť aj na mojom Github profile.

Project Euler+

Algorithms

Warmup

Implementation

Strings

Sorting

Search

Graph Theory

Greedy

Dynamic Programming

Bit Manipulation

Data Structures

Arrays

Linked Lists

Mathematics

Fundamentals

Number Theory

Combinatorics

Probability

Java

Introduction

Strings

SQL

Basic Select

Linux Shell

Bash

Text Processing

Grep Sed Awk

Functional Programming

Introduction

Recursion

Ad Hoc

Regex

Introduction

Character Class

Repetitions

Grouping and Capturing

Applications