Hackerrank – Drawing Book

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie pre zistenie počtu otočení z predu –     počet otočení zo zadu – najprv si zistím, či je     párne, ak je potrebujem si určiť stranu na pravej strane knihy a tá je vždy nepárna – musím si urobiť     […]