Hackerrank – Project Euler+ #036 – Double-base palindromes

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Postup je zadaný v popise úlohy. Java Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Java

Hackerrank – Project Euler+ #022 – Name scores

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Postup je zadaný v popise úlohy. Java Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Java

Hackerrank – Project Euler+ #020 – Factorial digit sum

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Potrebné mať jazyk, ktorý podporuje operácie s veľkými číslami. Urobiť faktoriál a spočítať číslice. Ruby Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Ruby

Hackerrank – Project Euler+ #019 – Counting Sundays

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Implementácia je špecifická pre každý jazyk. Podľa toho, aké operácie s dátumom podporuje. Zo zadaného dátumu som si zistil, kedy je najbližšia nedeľa. Potom som zvyšoval dni o 7, aby som dostal nasledujúcu nedeľu. Tu si treba dať pozor na prípady, keď vyjde […]

Hackerrank – Project Euler+ #018 – Maximum path sum I

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Načítam si všetky čísla v zadnom trojuholníku a uložím ich do zoznamu po riadkoch. Začínam od konca a zoberiem posledné 2 riadky. Pre každé číslo na hornom riadku urobím súčet s číslom na spodnom riadku pre ľavú a pravú stranu. Zistím, ktoré číslo […]

Hackerrank – Project Euler+ #017 – Number to words

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Pre detailnejšie informácie pozri implementáciu. Urobil som základné prevody čísel do slov. Potom pre zadané číslo som robil, koľkokát sa nachádza jednotlivý násobok základných prevodov. Napr. 12 324. obsahuje 12 x 1000 teda „twelve thousand“. Zvyšná časť je očistená o 12 000 je […]

Hackerrank – Project Euler+ #016 – Power digit sum

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Na riešenie je potrebné mať podporu programovancieho jazyka pre veľké čísla. Nie je problém pri umocňovaní. Urobiť mocninu a spočítať číslice výsledku. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Java Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Java

Hackerrank – Project Euler+ #015 – Lattice paths

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Riešenie je postavené na článku Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Java Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Java

Hackerrank – Project Euler+ #014 – Longest Collatz sequence

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Máme zadané pravidlá, ako sa mení zadané číslo cez Collatzovú postupnosť: ak je n párne, urobím n/2 ak je n nepárne, urobím 3n + 1 Zadanie problému obsahuje mnoho čísel, teda počítať každý samostatne nám zaberie množstvo času. Moje riešenie spočíva v predvýpočítaní […]