Hackerrank – Cut the sticks

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Pokiaľ nebude pole sticks prázdne vypíš veľkosť poľa usporiadaj pole zober najmenší prvok poľa, ktorý je po usporiadaní na začiatku vytvor nové pole, ktoré bude obsahovať už len väčšie prvky Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java JavaScript Ruby Všetky riešenia […]

Hackerrank – Two Arrays

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Usporiadl som obidve zadané polia. array1 vzostupne, array2 zostupne. Spočítaj prvky na každej i-tej pozícii, či je ich súčet menší ako zadaný súčet. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Java JavaScript Scala Ruby Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Java

[…]

Hackerrank – Max Min

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Usporiadaj zadané prvky vzostupne. Vytvor k častí poľa. Vypočítaj unfairness ako rozdiel medzi prvým a posledným prvkom pre všetky vytvorené časti. Nájdi minimum zpomedzi všetkých unfairness. Problém je známy aj pod menom Angry Children. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Ruby Java JavaScript Scala […]

Hackerrank – Insertion Sort – Part 1

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Priraď posledný element do nejakej dočasnej premennej. Iteruj od posledného prvku k prvému (index 0). Ak je aktuálny elemen väčší ako dočasná premenná, priraď do dočasnej premennej index aktuálneho prvku. Inak vymeň aktuálny element s predchádzajúcim. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Java JavaScript […]