Hackerrank – Computing the GCD

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Využil som známy Euklidov algoritmus. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala