Hackerrank – Utopian Tree

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Vytvoril som premennú height a inicializoval hodnotu na 1. Pre každé zadané číslo: ak je párne, vynásob height dvomi; ak je nepárne, tak pripočítaj 1 ku height. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Java JavaScript Scala Ruby Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom […]

Hackerrank – Find Digits

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Spočítaj všetky číslice, ktoré sú väčšie ako 0 a ak je zadané číslo deliteľné aktuálnou číslicou, ktorú porovnávame. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Java JavaScript Scala Ruby Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Java

JavaScript

Scala

Ruby […]