Hackerrank – Library Fine

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Načítaj vstupy a vyparsuj z nich dátumy.
Urob rozdiely medzi zadaným rokom a očakávaným rokom vrátenia. Podobne pre mesiac a deň.
Porovnaj hodnoty a vypočítaj poplatok:
– ak je rozdiel rokov väčší ako 0, poplatok je 10000
– ak je rozdiel rokov rovný 0 a rozdiel mesiacov väčší ako 0, potom poplatok je 45 * rodiel_mesiacov
– ak je rozdiel rokov rovný 0 a rozdiel mesiacov rovný 0 a rozdiel medzi dňami väčší ako 0, poplatok bude 15 * rozdiel_dni
– inak je poplatok 0.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Java

JavaScript

Ruby