Hackerrank – Sherlock and Squares

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Horné ohraničenie problému je veľmi veľké. Musíme si to zjednodušiť. Pre zadané čísla a a b nájdeme všetky square numbers rovnicou:     . Existuje špeciálny prípad keď sa a a b rovnajú. Potom si stačí vybrať a a b a skontrolovať, či […]