Hackerrank – Pascal’s Triangle

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Vytovril som rekurzívnu funkciu pre výpočet faktoriálu –     . Potom vytvor všetky kombinácie medzi riadkami a stĺpcami. Pre vstupné číslo 4 výstup vyzerá nasledovne:

Potom aplikuj funkciu pre pascalov trojuholník     Vytvoril som riešenie v programovacom jazyku Scala: Riešenie je dostupné […]