Hackerrank – Extra Long Factorials

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Nutné vypočítať faktoriál. Dať si pozor, či programovací jazyk podporuje veľké čísla.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Java

Ruby