Hackerrank – Plus Minus

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Po načítaní prvkov poľa som našiel iba také prvky, ktoré spĺňajú 3 podmienky a rozdelil ich do skupín:
– čísla väčšia ako 0
– čísla menšie ako 0
– čísla rovné 0
Pre všetky skupiny som zistil ich počet a vydeliť množstvom všetkých prvkov.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Java

JavaScript

Ruby