Hackerrank – Solve me first & second

Obsahujem riešenia obidvoch úvodných problémov na Hackerrank – Solve me first, Solve me second. Stačí si len vybrať programovací jazyk a odovzdať riešenie, všetko ostané je pre nás vytvorené.

Obidve riešenia:

Taktiež dostupné tu a tu.

Solve me first

Scala

Java

Javascript

Ruby

Solve me second

Scala

Java

Javascript

Ruby