Hackerrank – Valid PAN Format

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Regulárny výraz:
[A-Z]{5}\d{4}[A-Z]

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Ruby

Java

JavaScript

Scala