Hackerrank – Utopian Tree

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Vytvoril som premennú height a inicializoval hodnotu na 1.
Pre každé zadané číslo: ak je párne, vynásob height dvomi; ak je nepárne, tak pripočítaj 1 ku height.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby