Hackerrank – Max Min

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Usporiadaj zadané prvky vzostupne. Vytvor k častí poľa. Vypočítaj unfairness ako rozdiel medzi prvým a posledným prvkom pre všetky vytvorené časti. Nájdi minimum zpomedzi všetkých unfairness.

Problém je známy aj pod menom Angry Children.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Ruby

Java

JavaScript

Scala