Hackerrank – Two Arrays

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Usporiadl som obidve zadané polia. array1 vzostupne, array2 zostupne. Spočítaj prvky na každej i-tej pozícii, či je ich súčet menší ako zadaný súčet.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby