Šaral – Šariš Algoritmik Lengvidž – Ako to začalo

Šaral – Ako to začalo

Chceme Vas teraz zoznámiť so špicou pokroku a evolúcie v spracovaní informácií.S problémovo orientovamým vedecko-technickým programovacím jazykom Šaral. Už od prvých pokusov šarišsko-americkej firmy IBM tu bola potreba spraviť taký jazyk, ktorému by rozumel ako počítač tak človek.

Niekedy v roku 2012 mi kolega v práci spomenul, ako pre človeka pôvodom zo Šariša, že existuje záznam o novom programovacom jazyku Šaral. Hľadal som a našiel túto ukážku z prednášky a prepis priamo od autora.

Znovu som sa vrátil k jazyku v roku 2016 cestou vlakom, keď mi napadlo, či existuje konkrétna implementácia. Urobil som výskum a našiel som, že exituje implentácia pre LLVM, ktorú vytvoril študent Technickej univerzity v Košiciach menom, resp. používateľským menom laciKE. LaciKE zároveň rozšíril pôvodnú špecifikáciu jazyka, vznikla špecifikácia 2.0.

Ďalší programovací jazyk?

Spomínal som, že už existuje jedna implementácia Šaral pre LLVM. Tento jazyk je veľmi hodnotný, preto musia existovať aj iné implementácie. Myslím, že ekosystém jazyka Java a Java Vitual Machine bude vhodným priestorom. Jazyk bude môcť byť kompatibilný s už existujúcimi knižnicami.

Mojím cieľom je vytvoriť implementáciu jazyka Šaral pre Java Virtual Machine. Ako predloha mi bude slúžiť špecifikácia 2.0 od laciKE-ho – všetky vlastnosti verzie 2.0 budú implementované 1:1 pre JVM. Rozšírim zoznam JVM jazykov o ďalší.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *