Rekurzia v jazyku Šaral

Rekurzia

Rekurzia sa v informatike označuje funkcia, ktorá vo svojom tele volá samú seba. Volanie funkcie je vždy podmienené, aby bolo zaručené, že výpočet skončí.

Šaral ako správny problémovo-orientovaný jazyk podporuje písanie rekurzívnych procedúr a funkcií.

Špecifiká rekurzívnej funkcie jazyka Šaral

Rekurzia funkcie v Šarale je trochu iná ako v ostatných programovacích jazykoch. Lebo podľa specifikácie môže byť vo funkcii len jeden vrac (return) a to len na poslednom riadku v tele funkcie.

Tento problem sa da obíst, ako budeme vidieť na príklade Fibonnaciho postupnosti a výpočtu najväčšieho spoločného deliteľa.

Rekurzívna procedúra v Jazyku Šaral

Na napísanie rekurzívnej procedúry neplatia také striktné pravidlá ako pri funkciach. Stačí dodržať všeobecné pravidlo rekurzií, aby ich výpočet bol ukončený.

Tieto a ostatné príklady nájdete v Šaral repozitári

Záver

Každá rekurzívna funkcia by sa mala dať prepísat do iteratívneho tvaru a naopak.

Predpokladám, že existuje spôsob, ako napísat každú rekurzívnu funkciu v inom programovacom jazyku do Šaralu, aj keď má svoje špecifiká.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *