Hackerrank – Grading Students

Hackerrank – Popis problému

Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie

Treba pretransformovať každú známku podľa profesorových pravidiel:
– najprv si zistím koľkonásobok 5 je daná známka (n)
– ak je deliteľná 5 bezo zvyšku, vôbec ju neupravujem
— ak nie je, zaokrúhlim ju: (n + 1) * 5 – zistím najbližší násobok 5 väčší ako známka
– vrátim výsledok, neupravujem známky menšie ako 38

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Java

Javascript

Ruby

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *