Hackerrank – Evaluating e^x

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie

Riešenie tiež dostupné na mojom GitHub profile.