Hackerrank – Simple Array Sum

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Je to jeden zo zahrievacích problémov, tzn. že riešenie je veľmi jednoduché. Je potrebné načítať všetky čísla na štandardnom vstupe n-krát, potom ich spočítať.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Java

JavaScript

Ruby