Hackerrank – Revising the Select Query – 2

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Rozdiel medzi Revising the Select Query – 1 je, že vyberáme iba stĺpce name.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

SQL