Hackerrank – Japanese Cities‘ Name

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Vyber iba Name stĺpec a nastav filter pre CountryCode stĺpec rovný 'JPN'.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

SQL