Hackerrank – Revising the Select Query – 1

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Vyber všetky stĺpce, kde filtrujeme podľa stĺpcov CountryCode a Population.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

SQL