Hackerrank – Project Euler+ #018 – Maximum path sum I

Hackerrank – Popis problému

Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie

Načítam si všetky čísla v zadnom trojuholníku a uložím ich do zoznamu po riadkoch.
Začínam od konca a zoberiem posledné 2 riadky. Pre každé číslo na hornom riadku urobím súčet s číslom na spodnom riadku pre ľavú a pravú stranu. Zistím, ktoré číslo je väčšie – súčet s ľavým alebo súčet s pravým. Touto sumou nahradím sčítanec(číslo) v hornom riadku. Potom vymažem posledný riadok a postup opakujem, až kým sa nedostanem na vrchol. Nezaujíma ma celá cesta, len jej súčet

Zadaný príklad:

Posledné 2 riadky:
Najprv 2 v predposlednom riadku:

10 je viac ako 7 a 2 nahradím číslom 10.
Pre 4:

Nahradím 13
Pre 6:

Nahradím ju 9

Po prvom kroku sa mi zadanie zmení nasledovne:

Po opakovaní postupu:

A nakoniec

  • Java
  • Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

    Java

    Leave a Reply

    Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *