Hackerrank – Project Euler+ #017 – Number to words

Hackerrank – Popis problému

Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie

Pre detailnejšie informácie pozri implementáciu.

Urobil som základné prevody čísel do slov.
Potom pre zadané číslo som robil, koľkokát sa nachádza jednotlivý násobok základných prevodov.

Napr. 12 324. obsahuje 12 x 1000 teda „twelve thousand“. Zvyšná časť je očistená o 12 000 je 324. tá obsahuje 3 x 100, teda „three hundred“ a 24 „twenty four“. Spoločne „twelve thousand three hundred twenty four“

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *