Hackerrank – Project Euler+ #019 – Counting Sundays

Hackerrank – Popis problému

Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie

Implementácia je špecifická pre každý jazyk. Podľa toho, aké operácie s dátumom podporuje.

Zo zadaného dátumu som si zistil, kedy je najbližšia nedeľa. Potom som zvyšoval dni o 7, aby som dostal nasledujúcu nedeľu. Tu si treba dať pozor na prípady, keď vyjde napr. nedeľa na 25. v mesiaci (napr. marec). Ďalšia by vyšla 32., čo samozrejme nie je platný dátum. Tento dátum je nutné preložiť na najnižší možný dátum nedele nasledujúceho mesiaca (v našom príklade by to bolo 1. apríla). A takto pokračujem až, kým neprekročím horné ohraničenie dátumu

  • Ruby
  • Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

    Ruby

    Leave a Reply

    Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *