Hackerrank – Manasa and Stones

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Výsledok sú všetky listy stromu s výškou n, ktorý vznikne určením jeho koreňa veľkosti 0 a každý potomok uzla vypočítame parent + a and parent + b.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby