Hackerrank – Maximizing XOR

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Vytvor dvojice pre všetky čísla v intervale [l, r]. Urob medzi nimi operáciu XOR a vyber maximum.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby