Hackerrank – The Love-Letter Mystery

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Spočítal som sumu rozdielov ASCII kódu znaku na pozícii length(s)-i-1 a ASCII kódu znaku na pozícii i.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

Ruby

JavaScript

Scala